• تبریز، رجایی شهر، بلوار شادمان، روبروی ورودی اصلی پارک نیکو
  • تلفن تماس: 04133809343
  • shokri@yaratbz.ir
  • شنبه - پنج شنبه   8 صبح - 8 شب

کودک و خانواده

 

 

پزشکان این دپارتمان

 کودک و خانواده

خانم عبادی

کارشناس ارشد

روانشناس و مشاور کودک

درخواست وقت ملاقات