• تبریز، رجایی شهر، بلوار شادمان، روبروی ورودی اصلی پارک نیکو
  • تلفن تماس: 04133809343
  • shokri@yaratbz.ir
  • شنبه - پنج شنبه   8 صبح - 8 شب

برچسب: #کاردرمانی #کاردرمانی جسمی #کاردرمانی ذهنی #توانبخشی #توانبخشی یارا #تبریز #رشد #کودکان #گفتاردرمانی #روانشناسی #بلع #اختلالات کودکان #دندانپزشکی