• تبریز، رجایی شهر، بلوار شادمان، روبروی ورودی اصلی پارک نیکو
  • تلفن تماس: 04133809343
  • shokri@yaratbz.ir
  • شنبه - پنج شنبه   8 صبح - 8 شب

بخش ها (دپارتمان)Category: اختصاصی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی از رشته های تخصصی علوم پزشکی در…