• تبریز، رجایی شهر، بلوار شادمان، روبروی ورودی اصلی پارک نیکو
 • تلفن تماس: 04133809343
 • shokri@yaratbz.ir
 • شنبه - پنج شنبه   8 صبح - 8 شب

خانم پورزینی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • 09:00 - 14:00 
 • 09:00 - 14:00 
 • 09:00 - 15:00 
 • تبریز 
 • تبریز 
 • تبریز 

کار درمانی یکی از رشته های جدید است که در حوزه توانبخشی جسمی و ذهنی به افراد یاری می رساند. تمرکز کار درمانی بر بهبود عملکرد فرد در زندگی است. در واقع بسیاری از افرادی  که به خاطر بیماری های مختلف عملکرد جسمانی یا ذهنی خود را از دست می دهند برای بازیابی توان سابق خود به کار درمانگران مراجعه می کنند.