• تبریز، رجایی شهر، بلوار شادمان، روبروی ورودی اصلی پارک نیکو
  • تلفن تماس: 04133809343
  • shokri@yaratbz.ir
  • شنبه - پنج شنبه   8 صبح - 8 شب

روانشناسی و مشاوره

روانشناسی و مشاوره

پزشکان این دپارتمان

 روانشناسی و مشاوره

خانم عبادی

کارشناس ارشد

روانشناس و مشاور کودک

درخواست وقت ملاقات