• تبریز، رجایی شهر، بلوار شادمان، روبروی ورودی اصلی پارک نیکو
 • تلفن تماس: 04133809343
 • shokri@yaratbz.ir
 • شنبه - پنج شنبه   8 صبح - 8 شب

انواع فلج مغزی از نظر فیزیولوژیک به چهار دسته زیر تقسیم می شود:

 1. پیرامیدال:
  • اسپاستیک دایپلژی
  • اسپاستیک تتراپلژی
  • اسپاستیک همی پلژی
 2. اکسترا پیرامیدال
  • دیس کینتیک
  • اتتوزیس
  • آتاکسی
 3. مختلط
 4. هایپوتونیا

مشکلات همراه بیماران فلج مغزی

 • عقب ماندی ذهنی
 • تشنج
 • اختلالات شنوایی
 • اختلالات بینایی: مانند استرابیسم یا لوچی، همی آنوپیا
 • اختلالات معده ای – روده ای
 • اختلالات ریوی
 • اختلالات دندانی
 • مشکلات عاطفی

به طور کلی نقایص ارتباطی که فلج مغزی می تواند موجب آن شود می توان به ۶ دسته زیر طبقه بندی کرد:

 • اختلالات وضعیت بدن درحین گفتار
 • اختلالات گوش دادن
 • اختلالات تنفسی
 • اختلالات صوتی
 • اختلالات تولیدی
 • اختلالات زبانی

ماهیت و انواع دیزارتری:

 • اسپاستیک : مشخصات گفتاری این نوع دیزارتری شامل این موارد است: همخوان های بی دقت، صوت پر تلاش و تقلا و سرعت پایین گفتار
 • فلاسید: در این نوع دیزارتری مشخصات گفتاری چنین است: هایپرنیزالیتی، صوت نفس آلود مداوم، خروج هوا از بینی، دم های صدادار و همخوانهای بی دقت
 • آتاکسیک: در این نوع دیزارتری می توان ویژگی های گفتاری را چنین یافت: بد تولیدی همخوانی بی ثبات، تکیه افراطی، یکسان(گفتار تقطیع شده)، اختلال تولیدی نا منظم، تغییر افاطی و نامنظم در بلندی و تغییر افراطی در سرعت
 • کم جنبشی: مشخصات گفتاری این نوع دیزارتری شامل این موارد است: نامشخص شدن تمایزات بین همخوانها، سرعت بالا، ناتوانی برای تعدیل سرعت، بلندی یکنواخت و تکیه کاهش یافته
 • بیش جنبشی: این نوع دیزارتری را می توان به دو نوع زیر طبقه بندی کرد
  • سریع: وقفه های طولانی میان واجها، وقفه های خاموش نابه هنجار، سرعت متغیر، واکه های خراب،واجهای کشیده، تغییر مفرط بلندی
  • کند: وقفه های طولانی مین واجها، وقفه های خاموش نابهنجار، وقفه صوتی، شکست تولیدی نامنظم، واجهای کشیده، تغییر مفرط بلندی
 • مختلط: ترکیبی از دو یا چند مورد از انواع دیزارتری های فوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *