• تبریز، رجایی شهر، بلوار شادمان، روبروی ورودی اصلی پارک نیکو
  • تلفن تماس: 04133809343
  • shokri@yaratbz.ir
  • شنبه - پنج شنبه   8 صبح - 8 شب

اسلایدر پزشکان

اسلایدر پزشکان - طرح 1

اسلایدر پزشکان - طرح 2

اسلایدر پزشکان - طرح 3

اسلایدر پزشکان - طرح 5 (جدید)

اسلایدر پزشکان - طرح 6 (جدید)